Wednesday, April 5, 2017

@Cycling #Espana best Portuguese @TiagoMachado85 2017   »   57th Vuelta al Pais Vasco (2.UWT)

Image result for photo tiago machado


after 3 stages Tiago Machado best Portuguese overall 32nd
69 Andre Cardoso
129 Rafael Reis
DNS Ruben Guerreiro